#Kulturpålandet

Jag har tidigare jobbat med kultur för Region Gotland i många år men valde i fjol att dra mig tillbaka. Men jag fortsätter att engagera mig för kulturen på ön. Jag jobbar numera ideellt med sådant som jag brinner för och tycker är meningsfullt och kul.  

En sådan sak är bygdegården.
I sockenföreningens kulturgrupp jobb vi med att arrangera konserter och annan kultur i Dalhem, där jag bor. I somras hade vi bland annat ängsslåtter och barnkultur med besök av Romateaterns teatervagn. Under hösten har vi bland annat två av Gotlandsmusikens landsbygdskonserter med såväl klassisk musik som världsmusik, gitarristen Krister Dahlström och Toril Snyen band. Förra veckan gjorde den smått legendariska gruppen FJK en Gotlandsturné med konserter på fem bygdegårdar. 

Jag jobbar samtidigt med två projekt för Gotlands bygdegårdsdistrikt, alltså projekt som täcker in alla de 59 bygdegårdar som finns på ön:

• en 8 oktober arrangerar vi en stor utbudsdag i Hemse. Syftet med den är dels att stimulera till ett ökat kulturutbud på öns landsbygder genom att visa för bygdegårdarna och andra arrangörer vilket stort utbud av framförallt scenkonst det finns på den här ön: vi har i dagsläget anmälningar från närmare 100 gotländska musiker, skådespelare, dansare, föreläsare och författare! Dels att på detta sätt kunna skapa förutsättningar för att alla dessa professionella kulturskapare ska kunna få fler jobb.

• samtidigt drar ett annat Kultur på landsbygden-projekt igång. Det är Bygdegårdarnas Riksförbund som fått det största återstartsbidraget som Statens kulturråd delat ut efter pandemin. Med 10 miljoner kr i kassan ska förbundet nu anställa 24 professionella kulturskapare över hela landet, en i varje distrikt, som ska få i uppdrag att skapa fler kulturarrangemang på landets närmare 1500 bygdegårdar. En av dessa kommer att anställas och vara verksam på Gotland under perioden oktober i år till juni nästa år.

I bygdegårdsrörelsen finns ett stort engagemang med oerhört många eldsjälar och ett stort utbud av allehanda aktiviteter för socknarnas folk. Här finns också en stor potential; jag tror att bygdegården framgent kan få en ännu större betydelse för människorna som bor på den gotländska landsbygden (och det är de allra flesta, ca 2/3 av oss är lantisar). Och detta rimmar mycket väl med ett annat projekt som Region Gotland nyligen dragit igång på temat Kultur och hälsa. 

Undersökningar har tyvärr visat att den psykiska ohälsan på ön ökar. Var femte gotlänning deltar i mycket få sociala sammanhang. Hälften av öns äldre upplever en ofrivillig ensamhet, inte minst på landsbygden. Vetenskapen har visat att sociala aktivitet har stor betydelse för vår hälsa och här kan t.ex. kulturaktiviteter föra människor samman och bryta isolering och ensamhet.

I detta arbete, och för att ha det roligt och träffa folk samtidigt som man får njuta av levande kultur, är jag övertygad om att öns bygdegårdar har en jättestor betydelse!

Björn Ahlsén
kulturbyråkrat emeritus

Roxys kulturtips!

TORSDAGEN 29 SEPTEMBER KL. 20.00
Gotland Big Band med Svante Henryson
& Gunnel Mauritzson