Välkommen till öppet hus med fokus på studier och yrken för vuxna

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen www.gotland.se

Källa: Region Gotland, Gotland