Dagens studie- och yrkemässa Framtid Gotland ska ge valkompetens

Idag den 12 oktober besöker ungefär 1000 elever i årskurs 8 och 9 virtuella studie- och yrkesmässa Framtid Gotland. Tanken är att mässan ska inspirera och ge bra kunskap om olika utbildningsvägar och jobb inför kommande gymnasievalet – både för väljande elever och deras vårdnadshavare.

I de virtuella mässhallarna kan eleverna bland annat besöka montrar, chatta eller videosamtala med utställare och ta del av deras informationsmaterial. Det finns ett 40 olika montrar på mässan och bland dem öns gymnasieskolor med sina valbara program, olika branschföreträdare och arbetsgivare samt självklart också Region Gotlands studie- och yrkesvägledare.

Valkompetens ligger i fokus

– Studie- och yrkesmässan är väldigt viktig för elevernas valkompetens. Vi visar på bredden av yrken och utbildningar man kan välja mellan. I årets mässa, som är digital för andra gången, kommer besökarna att känna igen sig i miljön. Det ska vara lite som att delta i en mässa på Gotland, säger Eva Flemming som är enhetschef vid avdelningen för arbetsliv och etablering, tillika årets mässgeneral.

Mässbesöken stöds av lärare

Mässbesöket genomförs i olika pass under dagen för att kunna ta emot alla elever i årkurs 8 och 9 samt elever vid gymnasiets introduktionsprogram. Eleverna sitter uppkopplade i sin lektionssal och det virtuella mässbesöket genomförs med stöd av lärare. Det görs olika liveutsändningar under dagen via mässplattformen.

Medverkande i liveprogrammet är förutom programledare även studie- och yrkesvägledare och gymnasieelever som ger tips inför gymnasievalet. På kvällen gör man en sändning som är speciellt riktad till vårdnadshavare.

Mässan och öppet hus kompletterar varann

– Den digitala mässan efterföljs av öppet hus på gymnasieskolorna längre fram i höst. Då finns det möjlighet att mötas fysiskt. Detta ihop med mässan är ett koncept som kompletterar varandra, säger Eva Flemming.

Läs mer och besök mässan:

www.gotland.se/framtidgotland

 

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen www.gotland.se

Källa: Region Gotland, Gotland