Sammanfattning av styrelsemöte 25 oktober

Under sammanträdet 25 oktober tog GotlandsHems styrelse beslut i flera viktiga frågor, bland annat om den nya affärsplanen, underhåll i norra Visby samt inriktningsbeslut för kvarteren Riggen och Myran i Visby.

Ny affärsplan
GotlandsHems nya affärsplan befäster ytterligare målen om att arbeta bort fastighetsbeståndets underhållsskuld och bygga 1 500 nya bostäder på Gotland. Möjligheten att sälja cirka 30 procent av de nya bostäderna som bostads- eller ägarrätter är en viktig del i finansieringen av de underhållsprojekt som planeras. Detsamma gäller avyttringen av vissa befintliga bostadsområden. Affärsplanen beskriver en god arbetsmiljö och en hållbar ekonomi som förutsättningar för att nå bolagets långsiktiga mål.

GotlandsHems nya affärsplan finns bifogad längre ned i pressmeddelandet.

Underhåll i norra Visby
GotlandsHems styrelse har beslutat att en förstudie ska starta för att ta reda på vilka underhållsåtgärder som behövs för att få fastigheterna i norra Visby i ett långsiktigt hållbart skick. Projektet ska även ta reda på vilka åtgärder som kan göras för att skapa bättre energiprestanda i fastigheterna, vilket också innebär en bättre inomhusmiljö i bostäderna.

Tidigare genomförda undersökningar visar behov av bland annat stambyte, ventilationsåtgärder och möjligheter att effektivisera energianvändningen. Byggnaderna har potential att få en energiförbrukning väl i linje med dagens nybyggnationer.

Berörda fastigheter är kvarteren Castor, Höken, Strömmingen och Laken.

Inriktningsbeslut om kvarteren Riggen och Myran
Under vår och sommar 2022 har en förstudie genomförts i kvarteret Riggen i Visby för att kartlägga underhållsbehovet i fastigheten. Den 12 september hölls en informationsträff tillsammans med hyresgästerna i området där underhållsbehovet och tre möjliga lösningar presenterades:

  • Riva husen och bygga nytt
  • Större renovering
  • Sälja fastigheten

Det närliggande kvarteret Myran har under hösten undersökts på ett liknande sätt som Riggen och det har fastslagits att delar av Myran har underhållsbehov som liknar Riggens. De berörda adresserna i Myran är Myrstigen 105-225.

På sammanträdet 25 oktober beslutade GotlandsHems styrelse att alternativet som innebär rivning och nybyggnation är mest intressant att utreda vidare för båda kvarteren. Utmaningar och möjligheter kommer nu detaljeras.

– Kvarteren är i sådant skick att vi inte kan vänta längre med åtgärder. Hyresgästerna kommer påverkas av arbetet och mest troligtvis också få en förändrad hyra när vi är klara. Men vi kommer att göra vad vi kan för att hålla kostnaderna nere, säger Joakim Martell vd för GotlandsHem.

Informationsträffar för boende i kvarteren Riggen och Myran hölls 27 oktober. I december väntas GotlandsHems styrelse ta det beslut som kan bli start för underhållsprojektet. Och först då kommer många av de frågor som lyfts av hyresgäster, medier och medarbetare kunna besvaras mer konkret.

– Exakt vad den nya hyran blir eller hur bostäderna kommer att se ut är för tidigt att svara på. Något som vi vet redan nu är att vi kommer att se till att alla påverkade hyresgäster har ett bra boende under den tiden som vi arbetar i området, säger Joakim Martell.

För frågor kontakta:

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen www.mynewsdesk.com

Källa: Gotlandshem, Gotland