Första krönikan!

Detta är min första krönika i denna tidning och det känns verkligen spännande och lustfyllt. Krönikan får inte vara religiös eller politisk, så därför tänker jag fundera kring musik och konst, befriade från såväl religion som politik. Fast, klarar jag det? I min värld är toner, musik och all annan konst så nära sammankopplat med känslor och tankar kring frihet och jämlikhet, humanism, kärlek och respekt. För allt och alla på och i vår gamla planet och trotjänare. Allt sådant som i sin tur ligger (eller åtminstone borde ligga?) till grund för såväl politik som religion. Hursomhelst så säger jag hej till er läsare med en liten betraktelse från mig som ljudkonstnär.

När jag 2003 gick ett tredje år på Gotlands Tonsättarskola tyckte jag mig ha funnit dolda toner och en inneboende musikalisk kraft i människors röst. Med hjälp av en speciell app kunde jag se och höra ett brett spektrum av extra toner som varje ton i en talad röst har, utöver själva den ton vi tycker oss höra.
I en gammal vaxrulleinspelning från 1931 med Mahatma Gandhi fann jag nästan ohörbara toner där de låg staplade på varann. Tonerna väckte nya idéer hos mig och jag lekte med tanken att det var dessa hemliga toner i hans röst som för mer än 130 år sedan fått fattiga och rättslösa indiska gästarbetare och analfabeter i Sydafrika att resa sig mot styret. På samma sätt som det indiska folket senare skulle göra mot det brittiska styret i Indien. Det var inspirerande att tänka att det inte enbart var själva orden Ghandi valde när han talade, som lockade fram modet hos tusentals underkuvade att med icke-våld trotsa en hänsynslös övermakt. Utan att även tonerna (inklusive de dolda spöktonerna) och rytmen i själva melodin han pratade med skulle kunna vara avgörande för dessa historiska händelser. Så inspirerad blev jag att jag skrev ett verk kallat ”Ahimsa” för Gotlands Musiken, Visby Vokalensemble och en rad solister. Ett smått obegripligt verk, men tanken var god…
(Tack alla ni medverkande som överlevde uruppförandet!)

Med pågående körverket Tonen Se drömmer jag just nu om att styckets grundton kan, om många sjunger den unisont, kan leda hela vägen rakt in i de lydiga men krigsförbrytande ryska soldaterna. Och ge dem mod och förstånd att upphöra strida. Om stycket verkligen kan få de ryska trupperna att avbryta sitt anfall är väl högst tveksamt. Men jag kan samtidigt inte hejda min övertygelse om att ljud och musik (som alltså inkluderar ljudet av ord och text) besitter en kraft som kan tränga in i de mest otillgängliga platser och själar. Kalla det naivt, storhetsvansinnigt eller nonsens, för mig är det ett sätt att försöka förstå och att samtala med världen.
Om värden.

För att till sist citera Ghandhi: Det säkraste är om vi följer det moraliska styret av världen, att vi följer lagen om sanning och kärlek. För i slutänden väljer vi (människor) i övervägande fall, bort sådant som strider mot sanning och kärlek.

Original: The safest course is to believe in the moral government of the world, and therefor in the supremacy of the moral law, the law of truth and love. Excercise of faith will be the safest, where there is a clear determination, summarily to reject, all that is contrary to truth and love.”
M. Gandhi, London 1931

Jens Friis-Hansen
Ljudkonstnär

Roxys kulturtips!

JAZZKLUBBEN VISBY
TORSDAG 10 NOVEMBER KL. 20.00

KENT HELPIT
Kenth Jakobsson Gitarr
Mikael Carlsson Keyboard
Magnus C Lydahl Keyboard
Patrik Lytholm Bas
Jörgen Ringqvist Trummor