Nya gång- och cykelvägen på Visborg är nu klar

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen www.gotland.se

Källa: Region Gotland, Gotland