Välkommen att ta del av fullmäktiges möte 21 november!

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen www.gotland.se

Källa: Region Gotland, Gotland