Årets hyresförhandlingar går till hyresmarknadskommittén

Årets hyresförhandlingar mellan GotlandsHem och Hyresgästföreningen började i oktober. Trots flera förhandlingsmöten står parterna fortfarande långt ifrån varandra när det gäller nästa års hyresnivåer.

Utifrån den sedan tidigare beslutade trepartsöverenskommelsen yrkade GotlandsHem på en höjning av hyran inför 2023 på 9,95 procent. Hyresgästföreningen gick istället in med ett yrkande på 1,95 procent.

– Sedan 70-talet har vi misslyckats i hyresförhandlingarna, avsättningar för underhåll har helt eller delvis valts bort till förmån för låga hyresökningar. Nu är det viktigt att vi bryter det mönstret, arbetar bort våra underhållsskulder och ser till att historien inte upprepar sig, säger Joakim Martell, vd för GotlandsHem.

Trepartsöverenskommelsen har tagits fram av Sveriges allmännytta, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna. Den innefattar rekommendationer till parterna och tydliggör vilka faktorer som bör ligga till grund för förhandlingarna om den årliga hyresutvecklingen. Det är utifrån dessa faktorer som GotlandsHems yrkande på 9,95 procent har räknats fram.

– Vi vill att hyresrätten som boendeform ska finnas kvar på lång sikt och att våra fastigheter ska vara i ett bra skick, men när kostnadsökningarna kontinuerligt är högre än intäktsökningarna går det inte. Hyrorna är vår enda intäkt och de måste spegla förvaltningskostnaderna, säger Joakim Martell.

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen www.mynewsdesk.com

Källa: Gotlandshem, Gotland