Hjälp oss göra det lätt att hitta rätt på gotland.se

Var med och testa och förbättra Region Gotlands kommande webbstruktur.

Just nu pågår förberedelser för en ny version av Region Gotlands externa webbplats, gotland.se. En del i det arbetet handlar om att förbättra hur vi strukturerar innehållet på webbplatsen. Vi vill att det ska vara lätt för dig att hitta den information du behöver på vår webbplats.

Tillsammans med ett 70-tal andra kommuner och företaget Funka är vi med och utvecklar en struktur för hur informationen på kommunala webbplatser presenteras på sidor och i menyer.

Nu vi vill gärna ha hjälp av dig som använder gotland.se att testa delar av strukturen.

Hur går testet till?

Testet innehåller 15 uppgifter som går ut på att du visar var i en meny du tycker att en viss information bör ligga. Du kommer att klicka dig fram i flera nivåer och finns inga rätt eller fel svar.

Testet tar cirka 10–20 minuter att genomföra och dina svar är anonyma.

Användartest webbplatsstruktur (extern webbplats)

Strukturen i testet är framtagen för en generell kommun och innehåller inte alla ämnen och områden som finns på Region Gotlands webbplats idag.

Testet går att genomföra fram till torsdag den 8 december.

Tack, dina svar är värdefulla!

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen www.gotland.se

Källa: Region Gotland, Gotland