Projektstart för Riggen och Myran

GotlandsHems styrelse har vid sitt sammanträde 6 december fattat beslut att gå vidare med projektet som innebär att riva kvarteret Riggen och delar av kvarteret Myran i Visby, för att sedan bygga nya bostäder där.

GotlandsHem har under 2022 identifierat omfattande underhållsbehov i hela kvarteret Riggen och delar av kvarteret Myran, båda i Visby. Nu startar ett projekt med avsikt att riva de berörda husen för att sedan bygga nya bostäder i områdena. Under våren 2023 kommer ett intensivt arbete med planering och förberedelse för bland annat upphandling genomföras av projektgruppen.

– Vi har kommit så långt att vi vet att vi behöver riva de berörda husen och bygga nytt. Men det är ett omfattande och krävande projekt som kommer att påverka många människor, det är alltså väldigt viktigt att vi gör det på ett planerat och bra sätt, säger Kristoffer Strehlenert chef för utveckling och hållbarhet på GotlandsHem.

Exakt tidplan för hela projektet tillsammans med lösning för evakueringsbostäder för berörda hyresgäster är sådant som kommer att planeras noggrant under projektets första fas.

– Vi är måna om att hyresgästerna ska känna sig trygga och omhändertagna under projektets gång. Vi vill att de ska känna sig informerade och involverade fram tills att de flyttar in i de nya bostäderna, säger Kristoffer Strehlenert.

Hyresgästerna som bor i kvarteren Myran och Riggen informerades om beslutet dagen efter det togs.

För frågor, kontakta Kristoffer Strehlenert chef för utveckling och hållbarhet på GotlandsHem.

0489 – 20 39 97

kommunikation@gotlandshem.se

Sedan 1957 har GotlandsHem varit hela Gotlands allmännyttiga bostadsföretag som är helägt av Region Gotland.

GotlandsHem äger och förvaltar drygt 4 700 hyreslägenheter och 140 lokaler, spridda över hela ön. Bostadsföretaget har även studentlägenheter i nära anslutning till Uppsala Universitet, Campus Gotland.

För mer information om GotlandsHem, följ oss på:

Facebook

Instagram

LinkedIn

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen www.mynewsdesk.com

Källa: Gotlandshem, Gotland