60 062 gotlänningar – just nu

Gotland ökar i popularitet och inte bara på sommaren. Fler invånare och fler som folkbokför sig på ön. Nu har Gotland för första gången klivit över 60 000-strecket. Enligt den senaste sammanställningen hos Statistiska centralbyrån, SCB, som presenterades i dag är vi just nu 60...

Tvingas släppa ut vatten när nya verket ska maxtestas

Bräckvattenverket på södra Gotland. Med start onsdag 7 oktober och vid lite olika tillfällen några veckor framåt ska bräckvattenverket och vattenledningssystemet på södra Gotland maxtestas. Det innebär att många kubikmeter vatten per dygn skickas ut på ledningsnätet och kan inte förbrukas, utan måste ledas ut...

Årets brukarundersökning: ”Vi kan känna stolthet men det finns mer att göra”

Hemtjänsten på Gotland får höga betyg av sina brukare. Hela 98 procent av dem som svarat anser att de får ett bra bemötande av hemtjänsten. Och 92 procent av dem som svarat kring särskilt boende känner sig trygga. Detta visar årets brukarundersökning. Varje år svarar personer...