GotlandsHem har varit utsatta för dataintrång

Sedan 1957 har GotlandsHem varit hela Gotlands allmännyttiga bostadsföretag som...

Beslut om bostadsrätter påverkar hyresrätter

Vid sammanträdet 24 januari tog Regionstyrelsen upp GotlandsHems hemställan att ändra markanvisningen för Gråbo Furulund för möjlighet att bygga både bostadsrätter och hyresrätter.Beslutet sköts...

Snart öppnar intresseanmälan för Signallottan 2

Från och med 30/1 går det att anmäla intresse för att få hyra någon av de 62 nya bostäderna som snart står färdiga i...

Hyresförhandlingarna till beslut i Hyresmarknadskommittén

I december kopplades hyresmarknadskommittén (HMK) in för medling av den årliga hyresförhandlingen mellan GotlandsHem och Hyresgästföreningen. I förra veckan meddelade HMK att deras medlingsrepresentanter...

Försäljningen av Othem Ejdern 6 är klar

Under måndagen 9 januari skrevs kontraktet på av GotlandsHem och köparen. Den obebyggda tomten på Storgatan 64, Othem Ejdern 6, i Slite säljs för...

Projektstart för Riggen och Myran

GotlandsHems styrelse har vid sitt sammanträde 6 december fattat beslut att gå vidare med projektet som innebär att riva kvarteret Riggen och delar av...

GotlandsHem söker bygglov för 16 nya bostäder i Hemse

GotlandsHem söker nu bygglov för 16 nya bostäder i det befintliga bostadsområdet Nötskrikan 1 på Silvergatan 6A – 6K och 8A – 8K. Nötskrikan...

Årets hyresförhandlingar går till hyresmarknadskommittén

Årets hyresförhandlingar mellan GotlandsHem och Hyresgästföreningen började i oktober. Trots flera förhandlingsmöten står parterna fortfarande långt ifrån varandra när det gäller nästa års hyresnivåer.Utifrån...

Sammanfattning av styrelsemöte 25 oktober

Under sammanträdet 25 oktober tog GotlandsHems styrelse beslut i flera viktiga frågor, bland annat om den nya affärsplanen, underhåll i norra Visby samt inriktningsbeslut...

Nu börjar hyresförhandlingen för 2023

Inför årets hyresförhandlingar kommer GotlandsHem att yrka på en hyreshöjning för alla bostäder i beståndet. Att förvalta fastigheter har blivit mer kostsamt och precis...
- Advertisement -

Senaste artiklar

Själsö – en plats vi gärna återvänder till

Eftersom vädret inbjöd till utflykt, i söndags, satte vi oss i bilen och for till Själsö. En plats vi besökt många gånger, men som...

Från och med idag är Torsten Flemming tillförordnad regiondirektör

Publicerad 2023-02-01 08:46 Torsten Flemming påbörjar idag sin tjänst som tillförordnad regiondirektör i Region Gotland. Peter Lindvall har en månad kvar innan han lämnar organisationen...