Home News Allmänt Nya medborgare välkomnades

Nya medborgare välkomnades

0
Nya medborgare välkomnades

Ett 80-tal personer som är bosatta i Haparanda har blivit svenska medborgare under året som gått. Några av dem välkomnades under en ceremoni i Kommunhuset på fredagen.

Kommunalrådet Peter Waara höll ett tal till de nya medborgarna och sa bland annat att svenskhet innebär annat än hudfärg och vad man heter i efternamn.

– Det handlar om frihet, rättigheter och förpliktelser som man har som svensk medborgare. Vi har alla en skyldighet att försvara vår demokrati. Vi ska hjälpa varandra, sa han.

Peter Waara överräckte till medlemmar i familjerna Myllylä, Al-Haj samt Ari Turunen diplom och en blomma och ceremonien i Kommunhuset avslutads med fika på svenskt vis.

Alla som under året har blivit svenska medborgare har fått en inbjudan till festligheten i Kommunhuset och det är givetvis frivilligt att delta.

Källa: Haparanda kommun