Home Okategoriserade Nio nya trafiksäkerhetskameror i Norrbotten

Nio nya trafiksäkerhetskameror i Norrbotten

0

Nu sätter Trafikverket upp nio nya trafiksäkerhetskameror i Norrbotten. Syftet med kamerorna är inte att ta fast de som kör för fort, utan att se till att människor inte dödas eller skadas i trafiken.
Trafiksäkerhetskamerorna bidrar till sänkt hastighet, vilket räddar liv. Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Lägre hastighet innebär dessutom mindre utsläpp av koldioxid.

   – Om alla höll hastighetsgränserna i hela trafiksystemet, skulle mer än 100 liv sparas varje år, säger Åsa Viklund på Trafikverket. En sänkning av medelhastigheten med 1 km/tim på hela det svenska vägnätet sparar cirka 20 liv per år.

De nya trafiksäkerhetskamerorna sätts upp i:

  • Gällivare kommun, på E10 vid Stenbron och Nuolajärvi (3 stycken)
  • Harads, vid korsningen riksväg 97 och Bergvägen (2 stycken)
  • Överkalix, vid rastplats Räktforsen, söder om Svartbyn (2 stycken)
  • Övertorneå kommun, vid korsningen riksväg 99 och Tingshusvägen( 2stycken)

Planeringen och placeringen av våra trafiksäkerhetskameror baseras på Trafikverkets och Polisens erfarenhet och kunskap om att just kameror utgör ett bra verktyg för att dämpa hastigheterna på en specifik platssträcka. I samverkan mellan myndigheterna väljs lämpliga sträckor ut där de största effekterna, ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, kan uppnås.

Fakta om trafiksäkerhetskamerorna

  • De cirka 1 500 trafiksäkerhetskamerorna (2015) räddar cirka 20 liv per år.
  • Alla kameror placeras synligt och är väl skyltade.
  • Trafiksäkerhetskamerorna innehåller både kamera och radar.
  • Endast de som kör för fort fotograferas.
  • Alla kameror är direktkopplade till Polisen.

Källa: Trafikverket