Home Locals - Asplöven HC Information från styrelsen

Information från styrelsen

0
Information från styrelsen

Ekonomin i Asplöven HC varit ansträngd under en längre tid och läget har blivit akut under höstens verksamhet. Under torsdagen lämnades en rekonstruktionsansökan in till tingsrätten. Syftet med rekonstruktion är att vidta kraftiga åtgärder, så väl finansiella som verksamhetsmässiga, för att undvika en konkurs och skapa en ekonomi i balans för föreningen.

Under rekonstruktionstiden kommer verksamheten att kunna bedrivas ”i vanlig ordning” och spel i fortsättningsserien i HockeyEttan och fortsatt Hockeyfritids är en del av planen. Att vi nu gör en rekonstruktion ger klubben handlingsutrymme att dels slutföra säsongen på bästa sätt och dels att göra ett rejält omtag i verksamheten. Spelare, ledare och övrig personal garanteras även sina löner under rekonstruktionstiden. Vi behöver nu bygga om föreningen från grunden, med ekonomin i fokus.

Vi har, före jul, och kommer under rekonstruktionstiden fortsätta med det tuffa arbetet med en handlingsplan tillsammans med Ackordscentralen för att Föreningen skall leva vidare. Rekonstruktionen är ett första steg i ny riktning och vi kommer behöva all stöttning från fans, samarbetspartners och ideella krafter för att kunna leva vidare.

/Styrelsen i Asplöven HC

Alla frågor rörande rekonstruktionen hänvisas till

Fredrik Sundin på Ackordcentralen Norrland AB, 090-706200
Frågor runt föreningen besvaras av klubbchef Urban Lahti, 070-325 42 42.