Triple B blir nytt centrum för affärer i tre länder

Hos Triple B i Haparanda finns 7 000 kvadratmeter flexibla lokaler för företag som vill satsa på affärer i tre länder.

– Triple B ger företag möjlighet att effektivt etablera och expandera affärer i tre länder. Vi har flexibla lokaler för alla typer av verksamheter i Haparanda – med drygt 900 000 människor inom 50 mils radie i Sverige, Finland och Norge. Och vi erbjuder den kunskap och det nätverk som behövs för att lyckas.

Antti Herajärvi, VD på Triple B, brinner för företagets mission – att öppna dörren för lönsamma affärer tvärs över Nordkalotten med Haparanda som centrum.

– Det finns fantastiska möjligheter för både mindre och större företag. Huvudsaken är att man har en bra produkt och viljan att prova.

Baserad på egen erfarenhet

Antti startade Triple B – Buisness Beyond Boarders – efter en egen framgångsrik erfarenhet och då han hittade den perfekta fastigheten för syftet.

– År 2016 började jag driva affärer parallellt i Sverige och Finland med Bilmax. Det slog mycket väl ut och jag insåg hur okomplicerat det är att vara verksam i båda länderna, berättar Antti som menar att det är lika enkelt att även verka i Norge.

För ett och ett halvt år sedan började Antti föra samtal med K-Rauta om att ta över deras lokaler i Haparanda. Successivt utvecklades Anttis idé om en multifunktionell affärsmiljö för handel, industri och lagerverksamhet med sikte på kunder i tre länder. Och även skapa en gemensam utvecklingsmiljö för att lära, nätverka och bygga affärer.

Flexibla lokaler

I våras blev affären klar – Triple B bildades och köpte den 7 000 kvadratmeter stora fastigheten av K-Rauta. I lokalerna finns nu ett speciellt shop-in-shop område på 1 500 kvadratmeter, där företag kan hyra 12 till 200 kvadratmeter stora utrymmen som byggts upp av mässväggar.

– Här kan företag internationalisera sin verksamhet. I utrymmena kan man ställa upp en hel monter, men lika väl ett obemannat showroom t.ex. till stöd för e-handel. Det går också att hyra utrymmena som mötesrum eller kontor, förklarar Antti.

Triple B erbjuder också traditionella affärslokaler, från 240 till 3 500 kvadratmeter. De större utrymmena passar för försäljning av t.ex. fordon, husvagnar eller båtar. Det finns även utrymmen anpassade för industri och lager.

I Triple B:s lokaler finns ett speciellt shop-in-shop område på 1 500 kvadratmeter, där företag kan hyra 12 till 200 kvadratmeter stora utrymmen.

Stort intresse

Bilmax har redan flyttat in i Triple B och två företag inom konsumenthandel har skrivit preliminära hyresavtal. Samtal pågår med ytterligare intressenter.

– Intresset har tagit fart ordentligt. Trots Corona-problematiken ser många företag möjligheterna och utvecklingspotentialen på sikt, säger Antti som vill framhålla att Haparanda kommun och lokala aktörer inom affärsutveckling på ett mycket bra sätt stöder entreprenörer och främjar näringslivsklimatet. Det är – tillsammans med det geografiska läget – en viktig orsak till att vi har valt att satsa på Triple B i just Haparanda i denna spännande region.

Nordkalotten spänner över tre länder och en stor marknad. Inom 50 mils radie, eller tre timmars bilfärd från Haparanda, finns drygt 900 000 människor.

– Triple B:s lokaler ligger dessutom i anslutning till outlet-området med Nordkalottens enda IKEA-varuhus och mycket stora besöksströmmar, konstaterar Antti.

Veli Mellajärvi, Bilmax fortsätter sin framgångsrika satsning på affärer i både Sverige och Finland – nu i Triple B:s lokaler.

Stark framtidspotential

Haparanda har blivit ett handelscentrum med cirka 1,2 miljoner besökare årligen. Under 2019 omsatte handeln i Haparanda 2,3 miljarder kronor och hade den starkaste uppgången i Norrbotten med 11 procent eller 228 miljoner kronor.

– Dessutom pågår stora industriinvesteringar, inte minst inom gruvnäringen, i stadens närhet i alla de tre länderna. Det öppnar stora möjligheter för företag som vill erbjuda industrier produkter och tjänster över gränserna – även de passar perfekt hos Triple B, säger Antti.

Han pekar också på utvecklingen vad gäller infrastruktur som ytterligare kan underlätta kund- och affärsströmmar – inte minst finska satsningen på att elektrifiera järnvägen från Laurila till Haparanda.

Källa: Triple B, Haparanda

Kontakt:

Läs mer om det nya affärscentret Triple B på www.triple-b.se