Ajtte jubilerar med unik utställning

Attje i Jokkmokk besöktes av många nyfikna och intresserade besökare.

Ajtte 30-årsjubilerar. Och vad passar bättre då än att öppna en ny, fast och helt unik utställning av samisk slöjd?

Med sina omkring 470 föremål är den nya, fasta utställningen på Ajtte sannolikt Sapmis enskilt största utställning av duodje, samisk slöjd. Stora delar kommer från Jan och Eva Bergfelts donation.

”Det blev en stor tomhet hemma när föremålen försvann men vi är otroligt glada över att de nu kan inspirera och lära in i framtiden, sade Eva Bergfelt under öppningsceremonin av utställningen som avhölls i mitten av juni.

Makarna Bergfelt valde för att antal år sedan att donera hela sin samling av samiska föremål innefattande närmare 400 samiska slöjdalster till Ájtte – Svenskt same- och fjällmuseum i Jokkmokk. Detta blev starten på den utställning som nu ser dagens ljus. 173 av föremålen i utställningen har hämtats från makarna Bergfelts donation.

Förberedelserna innan utställningen stod klar pågick under ett drygt år och har byggts med en helt unik ljussättning och monterplacering som verkligen lyfter fram föremålens skönhet men även dess funktion. Något som Eva Bergfelt också påpekade:

”Vi har verkligen brukat föremålen där hemma. Det har naturligtvis handlat om skönhet men även väldigt mycket om just funktion. För oss har det heller aldrig funnits några tankar på ekonomisk vinning. Vi förvärvade det vi tyckte om, helt enkelt. Det känns så bra att kunna ge någonting tillbaka hit”.

Bergfelts bidrag tar, som sagt, en stor del av utställningen där även äldre och nya föremål från Ajttes egna samlingar visas upp. Dessutom finns en del privata alster på plats.

Utställningen är indelad i fyra teman som är färgkodade med de traditionella samiska färgerna: Duodje som försörjning, områdets unika duodje-tradition, tradition och utveckling och kunskapsöverföring.

Responsen från allmänheten var stor under invigningsdagen. Lokalerna fylldes snabbt av nyfikna och intresserade besökare som med stora ögon tog sig an den uppseendeväckande utställning som sannerligen ytterligare kommer att öka Ajttes anseende och även bistå till ökande besökssiffror.

Bilden av dåtiden är otroligt viktig för formandet av framtiden.
”Museer där du kan titta på föremål fyller en viktig funktion. Det vet vi”, konstaterade Sunna Kuoljok, etnolog.

Ett bildspel med ett 70-tal motiv, där inskickade Instagrambilder används, har specialkomponerats till utställningen och här visas även ett större bildspel med tillverkare och användare av duodjen som hämtats ut museets egna bildarkiv. Dessutom har en filmhörna inretts där sju nyinspelade kortfilmer med sju slöjdare från hela området som arbetar med sina specifika material.

Källa: Jokkmokk.se, Jokkmokks kommun