DUODJE Samiskt hantverk

Ájtte museums nya basutställning Duodje – Samiskt hantverk invigs den 15 juni.

Ájtte museums nya basutställning Duodje – Samiskt hantverk invigs den 15 juni. Utställningen består av över 450 föremål av olika hanverkare och konstnärer vilket gör den till en av de största utställningar som gjorts inom området. Nya konsthantverksföremål speglas mot äldre föremål, historia och utveckling berättar om betydelsen av duodje.
  
Med duodje menar vi den slöjd och det konsthantverk som till-verkats och tillverkas av samer, det vill säga det som utgår från samiska traditioner, former, mönster och färger. Duodje har sitt ursprung i de bruksföremål som förr behövdes i vardagslivet, som man själv tillverkade av material från sin omgivning. Samiska konsthantverkare har med tiden vidareutvecklat duodje med ny formgivning och nya produkter. Den utvecklingen vill vi visa i utställningen.

Föremålen kommer från olika hantverkare och konstnärer i hela svenska Sápmi, från olika tidsepoker och är av olika material, allt för att återge den stora variation som finns inom duodje. Slöjdarna är såväl kvinnor som män, äldre och yngre, nybörjare och erkända mästare. Alla de föremål som ställs ut kommer från Ájtte museums samling med några få undantag.

Utställningen initierades av Eva och Jan Bergfelt, som 2016 donerade hundratals samiska slöjdföremål till Ájtte. En värdefull donation av föremål inköpta från 1980- till 2010-tal.

Ájtte vill härmed hälsa dig välkommen till en utställning med duodje – samiskt hantverk av yppersta klass!

Vernissage 15 juni klockan 13.00 i samband med Ájtte museums 30-års jubileum!

Källa: Ájtte