Fortsatt inget eldningsförbud i Jokkmokks kommun

Kolla in vad som gäller lokalt gällande eldningsförbud på Jokkmokk kommuns webbplats – jokkmokk.se.

På måndag 5 augusti gällde stor brandrisk i skog och mark det rådde eldningsförbud i 11 av 14 kommuner i Norrbottens län. Jokkmokk, Gällivare och Kiruna var undantagna.

Det torra och varma vädret i kombination med lite eller obefintlig nederbörd har lett till att det är torrt i skog och mark. Risken för antändning och därefter snabb spridning är överhängande.

Eldningsförbudet har utfärdats av kommunernas räddningstjänst och gäller tills vidare. Vänd dig till den kommun där du bor eller befinner dig för aktuell information. Just nu råder totalt eldningsförbud i 11 av länets 14 kommuner, Jokkmokk, Gällivare och Kiruna kommuner är ännu undantagna.

Mer information om vad som gäller lokalt finns på berörda kommuners webbplatser och på Länsstyrelsens webb.

Länsstyrelsen följer SMHI:s brandriskprognoser och samverkar kontinuerligt med berörda kommuner.

Ta alltid reda på om det råder eldningsförbud i området innan du tänder en eld i skog och mark. Om det råder eldningsförbud hittar du den informationen på kommunernas, länsstyrelsens och räddningstjänstens webbplatser samt även på länsstyrelsens nedanstående länk.

Länsstyrelsen informerar: Elda och grilla utomhus

Du kan även hitta information om att elda i naturen och annan viktig kunskap på MSB – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps webbplats: DinSäkerhet.se

Källa: Jokkmokk.se