|Frivillig enkelhet| En dag ska jag skriva en bok om att hinna leva innan vi dör…

|Frivillig enkelhet|
En dag ska jag skriva en bok om att hinna leva innan vi dör. Det ska bli en bok som inspirerar till att leva socialt och ekologiskt hållbart. Men först research!
Vet du att en docent, tillika lektor och en forskare från Umeå universitet har konstaterat att det finns fler fördelar än nackdelar med downshifting? Då menar de inte bara för den enskilde individen, utan också ur ett samhällsperspektiv.
Downshifting är en del av svaret på två av vår tids största samhällsproblem: klimatkrisen och den växande psykiska ohälsan. Kostnaderna för detta “sopas ofta under mattan” och downshifting kostar alltså mindre i slutändan, även om skatteintäkterna minskar. Downshifting innebär att vi ställer om vår livsstil mot mer hållbara val. Vi väljer fritid framför pengar. Istället för konsumtion väljer vi sociala relationer. Karriären väljs kanske bort till förmån för mer kreativa verksamheter. Positiva bieffekter blir att downshifters tvingas konsumera mindre och tär mindre på miljön – dvs ekologisk hållbarhet. Tid med varandra leder till social hållbarhet. Igår tittade jag på SVT där professor Henry Montgomery berättade att den enskilt viktigaste faktorn, för att bli lycklig på djupet, är kärleken – alltså att vårda våra nära relationer till familjen och vännerna. Det finns dock rättmätig kritik. Downshifting är delvis en klassfråga, självklart är det lättare för en överläkare att gå ner i tid, än för en undersköterska med låg lön. För många är det omöjligt att arbeta färre timmar. Men forskarna påpekar ändå att även låginkomsttagare kan leva i frivillig enkelhet, vad gäller konsumtion, resor och annat. En sådan livsstil kräver inte heller en högre inkomst. Det finns även en risk att downshiftern blir beroende av sin partner, likt “hemmafruarna” och därför är det viktigt att båda parter är överens för att motverka ojämnt fördelade hemsysslor.
Framöver kommer jag att göra mitt bästa för att inspirera dig till att leva enklare, friare och mer hållbart. Jag lovar att inte skamma och fya. Jag har själv levt ett helt annat liv, där jag sprang i ekorrhjulet. Finns det något du önskar veta mer om?
#downshifting #frivilligenkelhet #hållbarhet

 Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot glesbygdsromantik

Källa: glesbygdsromantik