Fullt hus när sim- och sporthallen invigdes

Återinvigningen av Jokkmokks nyrenoverade sim- och sporthall lockade besökare i alla åldrar. Foto: Andreas Viklund

Efter att ha varit stängd för renoveringsarbete under nästan ett års tid, har sim- och sporthallen i Jokkmokk nu öppnats igen. Återinvigningen lockade många besökare, i alla åldrar.

Renoveringsarbetet var välbehövligt, och i det närmaste ett måste för att byggnaden skulle kunna användas även i framtiden. Sim- och sporthallen byggdes i början av 1960-talet, och utöver mindre reparationer och nödvändiga akutinsatser har ingen större renovering gjorts på mer än 30 år. Lokalerna har sett likadana ut sedan mer än 50 år, vilket säger en del om den skillnad som renoveringsarbetet har inneburit. Arbetet har fått ta den tid som har behövts och de kostnader som renoveringen har medfört. Resultatet är en förbättring i grunden, och det gäller även på lång sikt.

Vid nyinvigningen hördes samstämmiga kommentarer om att beslutet att göra en tidskrävande och dyr insats var mycket bättre än att fortsätta göra nödreparationer som inte skulle lösa de ursprungliga problemen. Frågan “vad har då gjorts som har tagit nästan ett helt år?” fick en samling klara svar vid återinvigningen. Det första som möter besökaren är en helt ny entré med ingång på markplan i stället för den trappa som fanns tidigare.

Innanför entrédörren finns en svängd trappa och ljusa träväggar kompletterade av mosaik och stora fönster. Entrén inrymmer dessutom en hiss, vilket belyser en av de viktigaste förbättringarna med renoveringen: Sim- och sporthallen har fått tillgänglighetsanpassningar som har saknats tidigare. Utöver hissen vid entrén finns även hissar från läktarplanet till omklädningsrum, simhallen och sporthallsgolvet. Östra Hörnet flyttar dessutom tillbaka till den ursprungliga lokalen, och kommer att fortsätta vara en samlingsplats för kommunens ungdomar.

Simhallen är sig lik men har fått nytt innertak, ny el och belysning samt ett nytt vattenreningssystem. Sporthallen har fått en modernare utformning, med bevarade läktare men med det låga räcket framför läktarbänkarna höjt till en säkrare nivå och kompletterat med glaspaneler som ger bättre sikt. Bland de många förbättringarna finns ny belysning, nytt golv, en ny sänkbar vägg som delar sporthallen i två delar, ny ventilation och en vägg runt trappan från läktaren ner till en av nödutgångarna och sporthallsgolvet.

Renoveringen har kostat 28 miljoner kronor. 5.9 miljoner kronor kommer från Boverket och 5.5 miljoner från bygdemedel. Resterande belopp är den kostnad Jokkmokks Kommun står för. Vid invigningen höll såväl kommunalrådet Robert Bernhardsson som fastighetschef Erik Fagerström tal. Bernhardsson lyfte i sitt tal bland annat fram de lokala företag som har varit delaktiga i renoveringsarbetet. Invigningsbandet klipptes av en av Jokkmokks skolungdomar, och det är också de unga som utgör hallarnas framtid. Skolidrott, spontanidrott, föreningsliv och olika arrangemang har nu fått bättre förutsättningar inför framtiden.

Bandet klippt för den renoverade sim- och sporthallen. Foto: Andreas Viklund
Kommunens fastighetschef, Erik Fagerström, berättar om renoveringen.
Renoveringen har gett stora tillgänglighetsförbättringar, bland annat genom flera hissar.