Historien bakom årets stora vinterfest

Under de två senaste åren under pandemin har Jokkmokks marknad varit i digital form.

Jokkmokks marknad har en lång historia och är en obruten tradition sedan mer än 400 år tillbaka. Det var den svenska kungamakten som instiftade fasta marknadsplatser vid samernas vintervisten i början av 1600-talet i samtliga lappmarker på båda sidor Bottenviken. Syftet ska ha varit att stärka statens grepp om befolkningen i norr och bland annat driva in skatt och sprida Guds ord. 

En marknad i lappmarken under den kallaste tiden på året hade många fördelar. Samerna var samlade i sina vintervisten i skogsområden med vinterbete för renarna och de frusna vattendragen blev utmärkta farleder för handelsmän, statstjänare och kyrkans män.

1955 beslutades det att marknaden skulle fira 350-årsjubileum. För planering av jubileet bildades en särskild kommitté, med Gösta Åkerlund och kommunalkamreren, David Hedqvist i spetsen. Kommittén bad bland annat konstnären Runo Johansson Lette att formge en marknadssymbol, 

– Det är samma symbol som används än idag och som har blivit vida känd över hela världen faktiskt, säger Birgitta Nilsson, marknadsgeneral sedan 2013. 

Skådespelerskan Ingrid Bergman bjöds in till firandet av 350 år men hon tackade vänligt nej på grund utav andra åtaganden. Drygt hundra försäljare kom till 1955 års marknad, mot normalt ett drygt trettiotal som var det normala vid denna tid, och omkring 10 000 besökare. Marknadsområdet var på området mellan Borgarplatsen och Hembygdsgården och så nyttjades isen på Talvatissjön.

Marknaden har vuxit

350-årsjubileet blev en vändpunkt för Jokkmokks marknad och har sedan dess vuxit från år till år. Riktlinjerna för dagens marknad drogs upp med strävan efter höjd kvalitet på varuutbudet och kulturprogram med utställningar och föredrag. Den idag traditionella renrajden genom samhället genomfördes för första gången. 

– Under de femtio åren som gått sedan 1955 har marknaden vuxit och blivit en stor vinterfest med konst och kultur och aktiviteter, något som den är än idag, säger Birgitta Nilsson.

Inför 400-årsjubileet skapades en projektorganisation inom kommunen som svarade för samordning och övergripande planering. Antalet besökare uppgick nu till omkring 80 000 besökare under marknadsveckan. Kungaparet invigde jubileet från en stor isscen, uppbyggd på Talvatissjön. 

– Under de senaste två åren med pandemin när det var stopp för arrangemang med många deltagare så hölls marknaderna i digital form, berättar Birgitta Nilsson. 

Källa: Marknadskontoret och www.jokkmokksmarknad.se