Kåbdalis Skidliftar gör jättesatsning

Johan Gunnarstedt presenterade visionen inför ett 150-tal intresserade.

Detaljplanen är klar och ska ut på samråd. Nu börjar Kåbdalis Skidliftars jätteexpansion med, bland annat, 170 nya tomter, hotell, nya nedfarter, serviceanläggningar och restaurang.

Det har planerats och funderats under att antal år men nyligen så kunde Johan Gunnarstedt med familj, tillsammans med företrädare för Jokkmokks kommun och WASP Arkitekter, presentera detaljplanen för en kommande jättesatsning i området.

“Detaljplanen är bra och genomtänkt och beskriver precis hur vi vill utveckla oss”, konstaterade Johan Gunnarstedt när han inför en fullsatt samlingssal presenterade familjens vision som nu ska bli verklighet. Och det är ingen liten satsning som ska dras igång. Bland annat blir det åtta olika stugbyar med 170 fritidshus och cirka 50 radhus. De flesta kommer att placeras norr om nuvarande nedfarter och fyra av dem mitt i sluttningen i pistområdet med möjligheter till ski-in, ski-out.

“Varje by får sin egen karaktär och helhetsintrycket måste bibehållas. Byarna byggs i fem etapper och planen är på 10 år. Det kommer att gå snabbare med vissa delar, som hotellet som vi tänker driva själva samt liftar och nedfarter som vi tror kan vara klara under 2022”, fortsätter Johan Gunnarstedt.

Hotellet byggs ihop med den nuvarande restaurangen på den stora centrala parkeringen som kommer att bli anläggningens knutpunkt med serviceanläggningar och hus på det nyanlagda torget. Ett 30-tal husvagnsplatser flyttas och lika många tillförs på det nya området.

Detaljplanen är nu ute för samråd och det beräknas att kommunfullmäktige i Jokkmokk kan ta beslut i frågan någon gång under kommande höst.
I och med planerna kommer ungefär 36 stycken husvagnsplatser omplaceras till nya parkeringsytor. Samtidigt tillkommer också lika många på det nya området.

Årets säsong har hittills varit mycket lyckosam för Kåbdalis Skidliftar med gynnsamma temperaturer och god snötillgång. Johan Gunnarstedt meddelar, bland annat, att anläggningen uppnådde rekordomsättning under oktober/november.

Källa: Jokkmokks kommun, jokkmokk.se