Mångmiljonbelopp att spara på effektivare energianvändning

Den svenska Leco-projektgruppen samlade på studieresa i Tyskland.

När projektet Leco, Local energy communities, nu summeras efter 3,5 år är det med flera konkreta resultat. Projektet har bland annat tagit fram en modell för en gemensamägd solcellsanläggning i Vuollerim.

I projektet har fem pilotbyar i Norrbotten ingått, tillsammans med byar och småsamhällen i Finland och på Irland. Fokus har legat på att hitta hållbara energilösningar på landsbygden, och där har bland annat energieffektiviseringar och förnybar elproduktion ingått.

– Vi har tillsammans med föreningar i Vuollerim och Korpilombolo jobbat på gräsrotsnivå, bland annat genom att knacka dörr för att se hur intressant alternativa energilösningar kan vara. Det kan handla både om det egna boendet, och gemensamma insatser, som att äga en solenergianläggning tillsammans med andra, säger Wolfgang Mehl, projektledare för Leco.

Ett tydligt resultat har också varit att många fastigheter med relativt små medel kan energieffektiviseras. I Jokkmokk har projektet bedömt att kommun, företag och hushåll gemensamt kan spara omkring 40 miljoner kronor årligen på ändrat beteende och på att optimera ventilation och uppvärmning.

– Det vi ser är att det är bäst att först försöka spara energi och genomföra åtgärder för det. Sen kan du försöka ha så stor andel som möjligt förnybar energi i det behovet som fortfarande finns kvar, säger Wolfgang Mehl.

I Vuollerim pågår diskussioner kring en solcellsanläggning på Folkets hus tak, där byborna går in som delägare och får en avkastning på produktionen.

– Det blir ett sätt att utveckla byn tillsammans också, inte bara en ekonomisk avkastning. Solceller fungerar även i våra områden runt polcirkeln och norrut, säger Wolfgang Mehl.

Flygvy över Vuollerim med Folkets Hus.

Källa: ic Lapland AB