Ny säsong och nya satsningar

Philip Ullberg, vice ordförande för Vuollerims Motorförening, ger instruktioner till deltagarna i 2018 års hyrkartsrace. Foto: Andreas Viklund

Tack vare den tidiga snösmältningen har Vuollerims Motorförening fått möjligheten att tjuvstarta årets gokart-säsong på banan vid Letsi-dammen. Förberedelser pågår inför såväl “prova på”-dagar och kartingskolor, som för upprustning och öppethållande med hyrkartar under sommaren.

Banan, som är länets längsta godkända tävlingsbana för karting (1078 meter lång och 8 meter bred), var framtinad redan tre veckor tidigare än normalt. Det första arrangemanget i kalendern äger rum redan nästa helg, och då är det först en “prova på”-dag lördagen den 18:e maj där vem som helst får komma och provköra hyrkartar gratis, och sedan en kartingskola söndagen den 19:e maj för nya förare som är intresserad av tävlingskörning. Minimiålder för bägge dagarna är 6 år.

Från och med den 15:e maj så är det tänkt att banan ska vara öppen för träningar och hyrkartbokningar för företag. Den första juli så öppnar föreningen banan för drop-in-körning av hyrkart, utöver bokningarna. Ett 30-tal hyrkartar finns på plats, och föreningen planerar att köpa in ytterligare några maskiner under sommaren. Det finns också flera tillgänglighetsanpassade hyrkartar, bland annat med gas och broms monterat på ratten eller i form av joysticks, och två kartar med två stolar där såväl rörelsehindrade som barn som inte kan köra själva, kan åka tillsammans med en vuxen förare.

Banan har byggts i flera etapper, från byggstarten 2007 med färdigställandet av en 625 meter lång bana 2008, till ut- och tillbyggnaden till nuvarande längd som färdigställdes 2013. Fik, depåer och klubbhus har också byggts till, och inför årets säsong börjar etapp tre i färdigställandet av banan, där planerna är att göra banslingan lite lättare och säkrare för rörelsehindrade förare, och där även säkerheten utanför banan ska förbättras. Stenar och stubbar finns på flera olika ställen runt banan, och dessa ska plockas bort och ersättas med gräsytor och avåkningszoner av grus. Föreningen behöver också tillföra fler asfaltsytor för att underlätta för banbesökare att ta sig till de olika delarna av anläggningen, som klubbstugan, handikapptoaletterna, fikastugan och maskindepån närmast banan.

Det är ett kostsamt arbete, där beräkningen ligger omkring 1,5 miljoner kronor för alla delar av den tredje byggetappen. Men det är samtidigt värt att nämna att den totala kostnaden på banan fram till 2017 var cirka 5,5 miljoner kronor. Det är pengar som föreningen har sökt och beviljats från olika fonder, förbund, företag. Den första etappen av bygget finansierades, utöver alla medlemmars egna arbetsinsatser, av Jokkmokks Kommun, Svenska Bilsportförbundet, Riksidrottsförbundet, Länstyrelsen i
Norrbotten, Sparbanken Nord, The Opening Key Fondation och flera lokala egenföretagare. Resultatet har blivit en tävlingsbana i toppklass, och förhoppningen är att intresset för kartingen ska fortsätta växa genom “prova på”-dagar, hyrkartstävlingar och samarbeten med kommunens skolor där eleverna får besöka banan och prova på att köra själva.

På lördagen den 13:e juli arrangeras Vuollerimdagen, där föreningen är värd för en hyrkartstävling som är öppen för alla som inte har någon tävlingslicens. Tävlingen lockar med prispengar till de tre bästa förarna, och när samma tävling anordnades förra sommaren blev det en spännande och fartfylld upplevelse för deltagarna. Arrangemanget hölls förra året samma helg som Jokkmokks Motorfestival, men är i år tidigarelagd för att inte krocka med samma arrangemang i år – vilket arrangörerna hoppas innebär fler deltagare i årets tävling.

Är du själv eller någon närstående intresserad av karting? Ta i så fall gärna kontakt med Vuollerims Motorförening genom Philip Ullberg (telefon: 076-118 60 08, e-post: andreassenmotorsport@gmail.com)  så får du veta mer.

Hyrkartsracet förra sommaren genomfördes (till deltagarnas glädje) delvis på blöt och halkig asfalt efter en regnskur.
Start och målgång finns vid klubbhuset (till vänster i bild), som föreningen för några år sedan byggde en andra våning på.