Pärlälvens fjällurskog

I går hade vi besök av Norrbottens skogsgrupp (Naturskyddsföreningen Norrbotten) Pärlälvens fjällurskog är ett naturreservat som omfattar 1158 kvadratkilometer väglöst reservat med till stora delar orörd urskog.

Lars-Ture Lindholm guidade oss genom vildmarken, och berättade om det värdefulla reservatet. Det började småregna efter ett tag, men Lars-Ture och hans fru Marit hade naturligtvis förberett och tagit med regnskydd. Vi gjorde eld och sotpannan sattes på elden, som brukligt är här uppe! Vi hade en trevlig stund där bland torrfuror och gammelskog.
En glädjande nyhet…….Nästa år kommer det att ske en större EU- satsning för att gynna växt -och djurliv i Pärlälven.
Vi ska återskapa huvudfåran från rensningar som gjordes under flottningen säger Magnus Johansson, som är projektledare på Länsstyrelsen.
Det är för att skapa bra livsmiljöer för fisk, insekter och växter i och kring älven som åtgärderna görs- och extra fokus har man på insatser som gynnar flodpärlmusslan.
Jag kommer att ha en fotoutställning i Stockholm 19 – 27 oktober, på Folkes i Huddinge, i samband med Jokkmokksdagarna, jag ska även föreläsa och visa bildspel ett par gånger, ni är alla välkomna!