Utbyte av VA på Getbergsgatan

Grävområdet på Getbergsgatan markerat med rött i bilden.

I början av juni grävs Getbergsgatan upp för byte av vatten- och avloppsledningar.

Under början av juni månad, och cirka 4-5 veckor framåt, kommer kommunen att gräva fram ledningen längs Getbergsgatan mellan korsningen Ulleniusgatan-Getbergsgatan och Fågelvägen-Getbergsgatan.

Detta är en etapp i kommunens planerade utbyte av vatten- och avloppsledningar i syfte att förnya och förbättra det totala VA-systemet. Detta är i sin tur ett led i en övergripande underhållsplan för kommunens vatten- och avloppsnät.

Vi förstår att denna grävning medför vissa oangelägenheter men vi ska göra allt för att minimera dessa under arbetets gång.

Källa: Jokkmokk.se