Arbete med att åtgärda gatubelysningen pågår för fullt

När mörkret kryper på och belysningen vid gator och vägar tänds märks också att alla inte lyser. Vi har just nu många felanmälningar och våra entreprenörer arbetar hårt för att åtgärda alla fel. Vissa är enkla att avhjälpa medan andra är mer komplicerade och tar längre tid.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Kalix kommun hemsida http://www.kalix.se/Aktuellt/rss