Tänd i toppen när du eldar i vedkamin

Även om det kan ta en liten stund för brasan att ta sig så är vinsterna med att tända i toppen många. Gaserna som förångas från veden förbränns i stället för att spridas som föroreningar i luften, elden brinner jämnare och det blir mer värme per vedträ.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Kalix kommun hemsida http://www.kalix.se/Aktuellt/rss