Gemensamt platsvarumärke för alla som vill marknadsföra Kalix!

Nu finns en grafisk profil för platsen Kalix vilken alla som vill marknadsföra Kalix får använda.
– Vi hoppas förstås många vill använda den så att vi tillsammans sprider och stärker varumärket Kalix, säger Birgitta Larsson, Näringslivschef på Kalix kommun.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Kalix kommun hemsida http://www.kalix.se/Aktuellt/rss