Välkommen på öppet hus inför förskoleklass

Är du vårdnadshavare till ett barn som ska börja i förskoleklass hösten 2020?
Då vill vi gärna träffa dig och visa upp vår fina verksamhet. Välkommen på öppet hus/föräldramöte inför förskoleklass hösten 2020!

 Detta inlägg finns i sin helhet på Kalix kommun hemsida http://www.kalix.se/link/28350884f27b4cce8eb8c09355a0c770.aspx