Säker skoterpassage vid brobygget

Trafikverket, NCC och Kalix Skoterklubb har tillsammans kommit fram till att den säkraste genomfarten vid brobygget är strax utanför bropelaren på västra sidan (Se streckad grön linje på bild).

 Detta inlägg finns i sin helhet på Kalix kommun hemsida http://www.kalix.se/link/28350884f27b4cce8eb8c09355a0c770.aspx