Livemusik till äldreboende via Skype

Oron över att coronaviruset (covid-19) ska smitta samhällets äldre är stor, därför gäller tills vidare besöksförbud till allmänna lokaler på Kalix kommuns äldreboenden. Tristess kan också vara farligt för vem som helst, och musikläraren P-A Burman fick därför idén att bjuda de boende på livemusik via Skype.