HVB-hemmet där utsatta flickor får framtidstro

Siv Ekersund och Patrik Westerberg har liksom sina kollegor lång erfarenhet av att jobba med utsatta ungdomar. Trygghet och samsyn är nyckelorden i deras sätt att arbeta med flickorna på Kuivakangas HVB.

– Den stora glädjen i vårt jobb är när förtvivlan vänds till framtidstro hos flickorna som bor här på Kuivakangas HVB. Och när någon av dem som varit hos oss hör av sig och berättar att hon fått jobb, egen lägenhet och mår bra.

Siv Ekersund och Patrik Westerberg är överens om vad som är finast i deras yrke. De jobbar som behandlingspersonal på Kuivakangas HVB som drivs av Balans Behandling. Hit kommer flickor i åldern 13-17 år med psykosocial problematik.

– De kan ha levt i en dysfunktionell familj eller en destruktiv relation. Många har utsatts för sexuella övergrepp, berättar Siv.

– De har tappat taget om sina liv och behöver stöd i att bearbeta sin situation. Att förstå sig själva, hantera utmaningar och återuppbygga relationer, säger Patrik.

Flickorna i fokus

HVB-hemmet är bara för flickor för att de ska kunna fokusera på sig själva.

– Pojkar med denna typ av bakgrund har ofta en attityd som är svår för flickorna och det finns risk för negativa relationer, förklarar Patrik.

HVB-hemmet ligger i Kuivakangas storslagna och fridsamma natur. Det finns plats för sex flickor som kan vara här olika länge beroende på behov.

Trygghet och samsyn

– Våra uppdragsgivare är kommunernas socialtjänster. De upprättar uppdragsformuleringar för varje flicka. Utifrån detta formar vi individuella behandlingsplaner, berättar Siv.

– Grunden är trygghet och lugn – något som många av dem saknat tidigare. Vi jobbar med lågaffektivt bemötande och motiverande samtal utifrån ett KBT-tänk. Vi vill nå samsyn med flickorna kring vad som ska prioriteras i deras utveckling, säger Patrik.

Utredning och utveckling

HVB-hemmet har tillgång till läkare, psykologer och psykiatriker som t.ex. kan utreda eventuella diagnoser.

Flickorna kan gå i skola, ägna sig åt hemstudier eller ha praktik. De erbjuds aktiviteter som exempelvis dans, kampsport eller djurskötsel.

Behandlingspersonalen har kontakt med föräldrar och andra närstående och besök hos flickorna planeras individuellt så att det kan ske på lämpligt vis. Föräldrar kan också ibland ha stöd via Balans behandlings familjebehandlare.

Det lugna vardagslivet

De boende tar del i matlagning, städning och har ansvar för sina rum.

– Det är ofta i vardagen – när vi t.ex. bakar – som samtalen med flickorna når ett steg till, berättar Siv.

– Det är underbart när mörkret vänds till hopp hos flickorna. När vi frågat dem vad som hände, säger de nästan alltid att vändningen beror på tryggheten och lugnet här, säger Patrik.

När flickorna ska vidare efter tiden på Kuivakangas HVB och hemflytt inte är aktuellt, kan Balans Behandling erbjuda boende i familjehem, egen träningslägenhet eller annan behandling inom övriga verksamheter.  

Information om HVB-hem, SoL (Socialtjänstlagen) och LVU (Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) finns hos Socialstyrelsen, www.socialstyrelsen.se och IVO (Inspektionen för vård och omsorg) på www.ivo.se samt hos socialtjänsten i varje kommun.

Källa: Balans Behandling

Kontakt: Läs mer om Kuivakangas HVB och Balans behandling på www.balansbehandling.se