Kalix skolor bland landets bästa

Kalix skolor högt upp i Lärarförbundets ranking. Foto: Oliver Åström.

I Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun kommer Kalix i år på en 13:e plats. När det gäller kriteriet utbildade lärare har kommunen gått från plats 20 till plats 7.

– Våra fantastiska lärare och rektorer är en viktig del för att nå visionen om landets bästa skola och förskola, säger Charlotte Sundqvist, skolchef i Kalix kommun.

När Lärarförbundet i år, för sista gången, rankar landets 290 skolkommuner hamnar flera av kommunerna i norra Sverige i topp, inte minst Kalix på plats 13. Rankningen baseras på officiell statistik, statistik gemensamt framtagen av fack och arbetsgivare (SKR) samt förbundets egna undersökningar. Två av tio kriterier väger tyngre, nämligen behöriga lärare och lärartäthet. Andra kriterier är sjuktal bland lärare, lärarlöner och kommunen som huvudman.

Källa: Kalix kommun