Ansök från Göran Söderholms minnesfond Görans pappa Bengt Söderholm var en av …

Ansök från Göran Söderholms minnesfond 🤗

Görans pappa Bengt Söderholm var en av de största hockeylegenderna i Kalix och den stora pådrivaren för byggande av ishallen som nu heter Part Arena. Hans son Göran hade ett enormt hockeyhjärta och brann för ishockeyn i Kalix och alla ungdomar som där var engagerade. Han led av MS och dog i en allt för tidig ålder. Hans dröm var att de som ville skulle kunna utveckla sig inom hockey. Denna fond är till hans minne och pengarna är ärvda från hans familj.

Minnesfondens medel disponeras för att stödja ungdomars aktivitet och utveckling inom Kalix hockey.

Fonden skall i första hand utnyttjas genom att främja ledar- och tränarutbildning, samt att uppmuntra övriga insatser och förslag som stärker ungdomars engagemang i föreningens verksamhet. Fonden skall också främja möjligheten för att fler barn och ungdomar skall kunna utöva ishockey i Kalix HC.
Ansökningar om stipendiat skall behandlas minimum två gånger varje år. Senast 1 augusti och 1 januari varje år. Känner ni till någon ungdom som kan vara en kandidat, tveka inte att skicka in förslag!

Skicka in er ansökan till info@kalixhockey.se

Det skall även upprättas en möjlighet för utomstående att hedra Göran Söderlunds minnesfond och
dess arbete genom att sätta in valfri summa som tillfaller fonden – swishnummer 1231742683

Utbetalningar från fonden redovisas öppet.

Frågor kan ställas till Stig Öhlund 072-200 89 17, Jens Sandin 073-074 52 30 eller Björn Hellman 070-203 89 33
#kalix #kalixkommun
Source