Kalix kommun har landets näst mest nöjda kunder

Mätningen av hur nöjda företagare är med kommunernas service inom myndighetsutövningen har nu genomförts för nionde gången sedan 2010.

SKR, Sveriges kommuner och regioner, har offentliggjort resultaten av 2021 års nöjd-kund-index där Kalix kommun kommer på andra plats i landet.

– Vi är oerhört glada och stolta över att våra medborgare är nöjda med det jobb vi gör och den service de får, säger Mårten Öhman, samhällsbyggnadschef.

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer. Sex myndighetsområden mäts:

  • brandskydd
  • bygglov
  • markupplåtelse
  • miljö- och hälsoskydd
  • livsmedelskontroll
  • serveringstillstånd

Från plats 114 till näst bäst

En enkät skickas till dem som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under året. Resultatet ger ett nöjd-kund-index. Kalix kommun får sammanlagt 86 av 100 och är med det näst bäst i landet (2020 var Kalix på plats 114).

– Det här är resultatet av ett långsiktigt, kontinuerligt arbete med att förenkla och förbättra. Alla medarbetare ska ha en stor eloge för det arbete de gör varje dag, för att ge bästa möjliga service till våra medborgare, säger Mårten Öhman, samhällsbyggnadschef.

Bäst resultat när det gäller bygglov

Totalt sett hamnar Kalix alltså på andra plats i landet, och det område där kommun ökat sitt betyg mest är bygglov, där kommunen 2021 är tredje bäst i landet.

– Vi ser det här som ett kvitto på att det arbete vi gör tillsammans, alla medarbetare och chefer, verkligen ger resultat, berättar Monica Säfström, bygg- och miljöchef.

Fakta

Nästan 33 000 företagare har bedömt kommunernas service inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Frågorna berör sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. 198 kommuner och 11 förbund/gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen.

I den nya delen av mätningen som handlar om upphandling deltog drygt 5 000 företagare fördelat på 57 kommuner.

Mätningen genomförs i samverkan med Stockholms Business Alliance (SBA).

När en kommun har ett NKI/NUI på 70 eller högre bedöms det vara ett högt resultat, 62-69 motsvarar godkänt och lägre än 62 är ett lågt resultat.

Med större kommun avses kommun med fler än 40 000 invånare.

Källa: Kalix kommun