Utökad träning i fjällmiljö för Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar

En av Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar under tidigare års vinterträningar i fjällmiljö. Foto: Patrik Nilsson

Under elva veckor i vinter kommer Sjöfartsverkets helikopterbesättningar att öva i högalpin terräng i Lapplandsfjällen. Det innebär att Visbybasen tillfälligt kommer att täckas av räddningshelikoptrarna i Kristianstad och Norrtälje.
– Vi fortsätter att stärka vår förmåga att agera i fjällen vintertid, säger Mattias Hyllert, direktör för sjö- och flygräddningsavdelningen på Sjöfartsverket.

Från och med vecka 3 till och med vecka 14 i år kommer besättningarna i Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar att öva uppdrag i högalpin terräng i Lapplandsfjällen. En av helikoptrarna kommer under utbildningstiden att utgå från Kiruna. Det innebär att Visbybasen under utbildningstiden kommer att vara utan stationär helikopter. Visbybasens ordinarie täckningsområde täcks dock av räddningshelikoptrarna i Norrtälje och Kristianstad.

– Från Kiruna har vi i närheten tillgång till Sveriges mest högalpina områden med de högsta och brantaste fjällen. Högalpin terräng skapar mycket speciella vindförhållanden på ett helt annat sätt än vad som är fallet i lägre fjällterräng längre söderut i fjällkedjan. Övar man att flyga i högalpin miljö så är det mindre risk att träffa på vind och väderfenomen man inte upplevt tidigare, säger Mattias Hyllert.

Hur påverkas sjöräddningsförmågan i området kring Gotland under fjällövningsperioden?
– Området täcks från baserna i Norrtälje och Kristianstad. Vid behov kan vi med kort varsel ombasera en räddningshelikopter från fastlandet till Visbybasen under perioden då den ordinarie Visbyhelikoptern är ombaserad till Kiruna. Det är också viktigt att komma ihåg att de flesta räddningsinsatser runt Gotland sker med båtar och den förmågan är god. Sjöräddningssällskapet har tre stationer på Gotland, Sjöfartsverket har en lotsstation och Kustbevakningen har en kuststation på ön. Vi räknar med att vi kommer att nå målet för sjöräddning i Gotlandsområdet även framledes, säger Mattias Hyllert.

Sjöfartsverket, som är ansvarig myndighet för sjöräddningen i Sverige sedan länge, är sedan 2009 även ansvarig myndighet för flygräddning. Det innebär att Sjöfartsverket ansvarar för att hitta ett luftfartyg eller en eventuell haveriplats vid inträffat eller befarat haveri. Ansvarsområdet är hela det svenska territoriet, såväl land som hav, samt den svenska räddningsregionen. I både sjöräddnings- och flygräddningsinsatser används alla tillgängliga och lämpliga resurser. Räddningshelikoptrarna, som Sjöfartsverket har haft fullt ansvar för sedan 2011, är en av aktörerna i det arbetet.

– Räddningshelikoptrarna har traditionellt haft mest fokus på sjöräddning. Vi flyger mindre i högalpin terräng och övar för att stärka vår förmåga inom det området, bland annat efter att ha fått rekommendationer från Statens haverikommission. Denna tid på året innebär av naturliga skäl att vi får rejäl vinterträning, samtidigt som det just nu är lågsäsong för sjöräddning, säger Mattias Hyllert.

Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar är ursprungligen baserade på fem orter (Göteborg, Kristianstad, Visby, Norrtälje och Umeå). Den tillfälliga baseringen i Kiruna har använts för vinterträning i högalpin fjällterräng sedan vintern 2015.

– Vi behöver fortsätta att stärka vår förmåga att verka i fjällmiljö vintertid och den tillfälliga baseringen i Kiruna har fungerat mycket bra för det ändamålet. Under de gånga vinterträningarna har vi dessutom genomfört flertalet skarpa uppdrag för polis och annan räddningstjänst under perioden vi varit på plats i Kiruna vilket inneburit ytterligare erfarenhet i fjällmiljö, säger Mattias Hyllert.

Källa: Sjöfartsverket