Idag är en årsdag märkt av sorg och förlust. För två år sedan förändrades, berör…

Idag är en årsdag märkt av sorg och förlust. För två år sedan förändrades, berördes och påverkades våra liv.

För vissa av oss återgick livet aldrig mer till det vanliga igen. Utan livet ter sig istället med ett före och ett efter det inträffade.

Oersättliga förluster, sorg, smärta, rädsla och otrygghet följde i terrorattentatets fotspår. Det som inträffade för två sedan var ett angrepp på enskilda människor men också på Sverige i stort.

För två år sedan sprang mina kollegor mot den fara som de flesta andra sprang ifrån. Det har vi gjort innan dådet på Drottninggatan, och det kommer vi att fortsätta göra. Outtröttligt.

Med oss bär vi något som gör det omöjligt för oss att inte fortsätta springa. En vilja och en önskan om att hjälpa, skydda och ställa tillrätta. Att det finns värden som är större än vi är, värden som vi ska upprätthålla och försvara.
Idag visar vi på just de värdena, de som ska upprätthållas och försvaras; rättvisa, trygghet, gemenskap.

Vi minns, vi hedrar offer och anhöriga och när det känns svårt eller tungt bär vi varandra igenom det. #polisen #polisennorralappland

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot emil.i.norralappland

Källa: Emil i norra Lappland, Kiruna

Polis längst upp i område Norra Lappland, Kiruna. Allt som laddas upp på kontot är mina egna åsikter och skildringar.