De hetaste industritrenderna 2019

 • 5G-nät kommer att transformera yrken och processer inom gruvbransche
  För råvaruindustrin innebär nya tekniska innovation att man kan automatisera vissa processer, vilket leder till nya yrkesroller, men också säkrare, effektivare och mer attraktiva arbetsmiljöer.
   
 • Hållbarhet skapar nya innovationer och affärsrelationer
  Att skapa mer miljövänliga processer är en nödvändighet och tydligt fokus för de flesta branscher, och gruvbranschen i allra högsta grad. Här marknadsförs nya metoder och innovationer genom hela värdekedjan från utvinning till förädling men också återbruk. Sverige ligger i framkant i utvecklingen mot mer hållbar industri, inte minst tack vare flera omfattande samverkansprojekt.
   
 • Kluster är framtiden
  För att klara den digitala och gröna omställningen strävar industribolag mot att fokusera på sin kärnverksamhet, och samtidigt satsa på att öka samverkan med SME (små och medelstora företag), akademi och institut som kan addera värden till de processerna. Detta innebär en tillväxtmöjlighet för SMEs och start-ups genom samarbete med stora industribolag, och det blir viktigt att skapa arenor för målfokuserat kunskapsutbyte med hjälp av innovationsledning.
   
 • Go special or go home
  Våga specialisera dig. Hitta ditt företags unika mervärde och fokusera på det. Satsa tid på att göra research om dina prospekt för att förstå deras processer och hur din tjänst eller produkt kan skapa mervärde för dem. Det finns sannolikt användningsområden för din produkt som du inte ens känner till – här är en nyckel att delta i samverkansprojekt och klusterbildningar, men också att vara alert och anpassningsbar i sina arbetsprocesser.

Lisa Ek, affärsutvecklare LTU Business, är specialist på affärsstrategi, innovationsledning och marknadssegmentering och har erfarenhet av att jobba med alltifrån globala tillverkningsföretag till entreprenörer och innovatörer.

Niclas Dahlström, affärsutvecklare och projektledare LTU Business, har med sin bakgrund inom marknad, projektledning och kommunikation över tio års erfarenhet inom ledande befattningar på bolag inom Norrbottens tillverkningsindustri.

LTU Business AB är ett affärsutvecklingsbolag med specialistkompetens inom innovationsledning, strategi- och verksamhetsutveckling samt projektledning. Genom sitt unika uppdrag av Luleå tekniska universitet faciliterar vi även samverkan mellan akademi, studenter och näringsliv med syfte att stärka norra Sveriges konkurrenskraft.