LKAB anklagar Kiruna kommun för att använda “Gangstermetoder”

Bo Krogvig, kommunikationsdirektör LKAB är upprörd. Pressbild: LKAB.

Arbetet med att göra om Kiruna centrum till industrimark fortsätter. LKAB vill påskynda förloppet men har hamnat i clinch med Kiruna kommun som vill ha garantier för ersättningar och återuppbyggnad.

LKAB har ansökt om planbesked för Gruvstadspark 3 för att kunna göra om delar av Kiruna centrum till industrimark.
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 maj i år sa nej till ansökan. Kommunalrådet Gunnar Selberg (C) förklarar att man vill säkerställa en återuppbyggnad av Kiruna.

– Det handlar om att få principerna klara och på papper, alltså det här med återuppbyggnad av bostäder, sjukhus och järnväg dragen till nya centrum med järnvägsstation.

Gunnar Selberg berättar att Kiruna kommun skall kontakta näringsdepartementet för att få en lösning.

– Här måste staten och LKAB i dess förlängning kliva fram och ta ett ansvar och säkerställa funktionerna, säger Gunnar Selberg till SR Norrbotten.

Kirunas tillfälliga järnvägsstation mot lokstallet i samband med att den färdigställdes.

LKAB:s kommunikationsdirektör Bo Krogvig rasar mot detta och anser att LKAB har rätt att få detta myndighetsbeslut.

– Det är rena gangstermetoder, att försöka pressa LKAB till att betala för att vi ska få myndighetsbeslut som vi är berättigade till. Vad är nästa steg? Skall kommunmedborgarna börja muta sig till bygglov också, undrar han i en intervju till SR Norrbotten.

Bo Krogvig menar att frågan om ett nytt sjukhus ägs av Region Norrbotten och järnvägsfrågan av staten och hänvisar Kiruna kommun att vända sig dit.

LKAB:s ansökan om planbesked för Gruvstadspark 3 ska också behandlas av kommunstyrelsen senare i maj.

Företag i Kiruna hamnar i kläm

Stadsomvandlingen innebär stora förändringar för boende och företag i Kiruna och nyligen fick Kiruna kommun rätt mot en fastighetsägare, tre restauranger samt tre butiksägare som hade överklagat detaljplanen (Gruvstadspark 2) för Kirunas befintliga centrum till mark- och miljödomstolen.

LKAB har ännu inte gjort upp med de företagarna om hur de ska ersättas när de tvingas utrymma sina lokaler. Företagarna anser att detaljplanen borde slå fast vilka ersättningar de kan få.

I ett uttalande till SR Norrbotten påpekade Fastighetsägaren Torsten Söderberg att LKAB redan har löst in Kiruna kommuns och Kirunabostäders lokaler och att de har fått så mycket betalt att man kan tala om otillbörligt gynnande. Dessutom saknas garantier för att LKAB faktiskt kommer att lösa in fastigheterna i planområdet så småningom.

Källa: SR Norrbotten