Vissa djur och växter finns inte naturligt i Sverige. De kallas för invasiva art…

Vissa djur och växter finns inte naturligt i Sverige. De kallas för invasiva arter. En utav dessa är Jätteloka. Den kan bli flera meter hög och sprider sig lätt. Den är farlig för människan eftersom växtsaften är giftig och kan orsaka blåsor på huden. Mer information och tips för hur man bekämpar växten finns på naturvårdsverkets hemsida. I centrala Kiruna finns ett litet bestånd på kommunal mark som vi har koll på. På första bilden ser ni förra årets blomställning (Sarah som står bredvid är ca 160 cm) och de andra två visar hur bladen kan se ut. Imorgon blir det direktrapportering från nämnden! /Helena, miljöchef

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot kirunakommun

Källa: Kiruna kommun, Kiruna