Stor brandrisk i skog och mark Med tanke på rådande väderläge så är det mycket …

Stor brandrisk i skog och mark

Med tanke på rådande väderläge så är det mycket torrt i markerna och det råder stor brandrisk, enligt Räddningstjänsten i Kiruna samt enligt senaste prognos från SMHI.

Räddningstjänsten i Kiruna uppmanar personer som är ute att elda med försiktighet. Se till att du släcker innan du lämnar platsen som du eldar på. Välj gärna platser i närheten av vatten om du tänker elda i naturen.

Prognosen från SMHI visar på fortsatt bra väder vilket innebär att risken för bränder i skog och mark ökar.

För tillfället råder inte eldningsförbud i Kiruna kommun.

Behov av eldningsförbud utvärderas löpande utifrån SMHI:s brandriskprognos. Länsstyrelsen följer SMHI:s brandriskprognoser och samverkar kontinuerligt med berörda kommuner.

Vid frågor, kontakta Räddningstjänsten, telefon 0980-709 01.

Mer information hittar du på kiruna.se

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot kirunakommun

Källa: Kiruna kommun, Kiruna