Övergångar

Övergångar. Bild: Konstmuseet i Norr.

Övergångar är en del av Konstmuseet i Norrs länsövergripande närvaro som tar plats utanför museets nyöppnade lokaler i Kiruna. Konstnären Jenny Nordmark har med utgångpunkt i utställningen Transitions tagit fasta på frågeställningar om hur människans relation till naturen och landskapet har förändrats genom historien. Övergångar har genom sin placering och performativa inslag en historisk anknytning till hur älven använts för flottning av timmer och knyts genom digitala lösningar till en samtid där tekniken ger oss möjlighet att följa rörelser och skeenden på platser långt utanför vår direkta närhet. Konstverket är en gestaltning som genom sin estetik skiljer sig från landskapet det färdas genom vilket gör att naturen i kontrast till verket blir än mer påtaglig.

Konstverkets fysiska form utgörs av ett klot som lördag 17 augusti på Nationalälvens dag kommer att sjösättas i Torneälven och med start i Kiruna kommun inleds klotets vindlande färd efter älven och resan mot Bottenviken. Vilken väg och hur lång tid färden tar går inte att förutspå då naturens oförutsägbara krafter är en vital del av verkets presentation. Naturliga skiftningar i älvens vattenflöde beroende av sommarens väderlek har med pågående klimatkris blivit allt mer oförutsägbara. Klotet kan följa Torne älv ner till Haparanda eller ta sig genom bifurkationen Tärendö älv vidare till Kalix älv. Kalix- och Torneälven mynnar båda ut i Bottenviken och är nationalälvar vilket innebär att de är skyddade från vattenkraftsutbyggnad. Idag är fritt strömmande vatten som ett resultat av mänsklig reglering en av världens mest hotade biotoper.

Klotets färd kommer dels att vara möjlig att följa fysiskt i landskapet, dels digitalt på konstmuseets webbplats genom en GPS som förmedlar färdvägen söderut via en satellit vid nordpolen.

Konstmuseet i Norr uppmanar även alla som ser klotet att dela med sig av bilder i sociala medier under hashtaggen: #övergångar #konstmuseetinorr

Jenny Nordmark
Jenny Nordmark, (f.1980) med rötter i Kalix bor och verkar från Stockholm. Nordmark har studerat scenkonst på Stockholms dramatiska högskola, arkitektur på Chalmers Tekniska Högskola och design med inriktning rumslig gestaltning på Högskolan för design och konsthantverk. Nordmark arbetar i gränslandet mellan konst, arkitektur och scenkonst. Hon är också en del av arkitektbyrån Nordmark & Nordmark som 2014 mottog Näringslivets pris i kategorin Årets nyetablering. 2015 blev byrån utnämnda till årets Formbärare i Norrbotten av Svensk Form. 2018 fanns Nordmark och Nordmark representerade på Venedig biennalen med verket Tall.

Nordmark har i urval deltagit i utställningar på Konsthallen i Luleå (2016), Konstakademien i Stockholm (2015) och i den nordiska paviljongen på Arkitekturbiennalen (2012). Hon har också skapat scenografi/kostym till koreografi, teater och konst på bland annat MDT, Moderna Dansteatern, ArkDes, Nationellt centrum för arkitektur och design, och nu senast Göteborgs Stadsteater.

Källa: Konstmusset i Norr