Sommar i Kiruna kommun med det varierande landskapet. Kommunens östra del, som M…

Sommar i Kiruna kommun med det varierande landskapet. Kommunens östra del, som Masugnsbyn på bilden, domineras av skogsmark. Men ju längre västerut du reser desto mindre och färre blir tallar och granar. I väster finner du högfjällsterräng med Kebnekaisemassivet och dess sydtopp som är Sveriges högsta punkt. Visst är det fantastiskt med alla kontraster! Här är ljuset ljusare, topparna högre, ytorna större och läget det nordligaste i Sverige. #sommarikiruna #kiruna #kirunakommun #masugnsbyn

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot kirunakommun

Källa: Kiruna kommun, Kiruna