Sommar i Kiruna kommun med motsatsen till trängsel. Visste du att om vi kommunin…

Sommar i Kiruna kommun med motsatsen till trängsel. Visste du att om vi kommuninvånare sprider ut oss över hela kommunen får vi nästan en hel kvadratkilometer per person? Bilden är tagen i kommunens nordligaste del där det finns stora området utan vägförbindelse och bebyggelse. #sommarikiruna #kiruna #kirunakommun

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot kirunakommun

Källa: Kiruna kommun, Kiruna