I eftermiddag har jag och Camilla varit på Samarbetsforum Luossajoki som är ett…

I eftermiddag har jag och Camilla varit på Samarbetsforum Luossajoki som är ett återkommande möte mellan Tekniska verken, LKAB och kommunen.
Luossajoki, som i folkmun ofta kallas Skitabäcken, rinner från Luossajärvi via lombolosjöarna för att till sist mynna ut i Torne älv. Tidigare rann vattnet av sig själv men sedan delar av Luossajärvi torrlagts så pumpas vattnet fram till Yli Lombolo. Det finns också flera miljöfarliga verksamheter släpper ut vatten i bäcken vilket gör att företagen måste övervaka kvaliteten på vattnet. Detta försöker vi göra tillsammans för att få en så bra bild som möjligt. /Helena Söderlund, miljöchef #ylilombolo #alalombolo #kiruna #luossajoki

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot kirunakommun

Källa: Kiruna kommun, Kiruna