Jösses vad den här dagen har gått i rasande fart så har inte hunnit göra något i…

Jösses vad den här dagen har gått i rasande fart så har inte hunnit göra något inlägg förrän nu. Idag hade vi ett av våra återkommande möten med operativa exploateringsgruppen. Där sitter kommunen och LKAB i en samverkan kring olika frågor rörande stadsomvandlingen. Vi tar fram placeringar för de som blir av med sin nuvarande byggnad på grund av stadsomvandlingen, det kan handla om exempelvis bostadshus, butiker, restauranger och så vidare. Det är väldigt viktigt med tidig planering. Innan en byggnad är på sin nya plats krävs en massa åtgärder innan, förutom att en detaljplan ska finnas så behöver det även finnas vatten- och avlopp, bygglov, adress och gatunamn samt även rätt markägare. Ett exempel på ett sådant projekt som varit uppe för diskussion har faktiskt varit den nya polisstationen, ni ser i bild två var den i framtiden kommer att vara. Ett annat exempel är även Gula raden som flyttades tidigare i under hösten som bland annat tidigare veckans instagrammare Clara tillsammans med en arbetsgrupp från LKAB och länsstyrelsen jobbat med. Utifrån det underlaget arbetsgruppen presenterade fastställde vi placeringarna för kulturbyggnaderna tidigare under året och tog fram ett avtal där LKAB kunde få tillgång till marken husen skulle stå på. Det ser ni i bild 3 som är en illustration över hur Flyttleden kan komma att se ut i framtiden./ Josefine

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot kirunakommun

Källa: Kiruna kommun, Kiruna