Odlingsgränsen. En både politisk administrativ gräns men även en biologisk gräns…

Odlingsgränsen. En både politisk administrativ gräns men även en biologisk gräns. Norr om gränsen är marken svår att föryngra, dvs att få skog att växa. Men när du passerar den här skylten så passerar du även en administrativ gräns.
Allt ovanför den här gränsen förvaltas till största delen av staten, genom Statens Fastighetsverk eller Länsstyrelsen. Hamnar du nedanför den här gränsen så förvaltas den statliga marken av statligt skogsbolag.
Detta medför helt olika tillvägagångssätt vid köp av statlig mark. Ett förvärv ovanför odlingsgränsen tar sällan mindre än tre år med anledning av antalet remissinstanser. För området nedanför gränsen är tiden betydligt kortare.
För mig och mina kollegor innebär detta ett krav på lång framförhållning i planeringen och kräver god kontakt med alla intressenter för marken och olika intressen som är rikstäckande. Med tanke på kommunens stora areal innebär detta varierande utmaningar och uppgifter. Visste du att kommunen äger mindre än 1% av marken trots sin storlek på 21 000 kvadratkilometer, alltså fyra gånger så stort som Luleå kommun?! 😊⛰ / Josefine

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot kirunakommun

Källa: Kiruna kommun, Kiruna