Erika Mattsson är ny ansvarig för Sparbanken Nord – Framtidsbanken

Erika Mattsson är ansvarig för Sparbanken Nord - Framtidsbanken, som innebär att ansvara för de 100 miljoner som Sparbanken Nord satsar i regional utveckling de kommande fem åren. Foto: Anette Larsson

Erika kommer närmast från Swedish Lapland Visitors Board och går helt över till sin nya tjänst som ansvarig för Sparbanken Nord – Framtidsbanken i januari. Det nya uppdraget innebär att ansvara för de 100 miljoner som Sparbanken Nord satsar i regional utveckling de kommande fem åren.
– Jag är väldigt nöjd över att ha kunnat rekrytera Erika till detta uppdrag. Med hennes bakgrund, engagemang och inställning kommer hon kunna fortsätta utveckla vårt samhällsengagemang på bästa möjliga sätt, säger Gunnar Eikeland, VD Sparbanken Nord.

Sparbanken Nord har en tydlig inriktning; att vara en aktiv del av samhället och genom Framtidsbanken bidra till att skapa tillväxt, fler jobb, bra utbildning och livskvalitet.

– Så det är klart att det är ett drömuppdrag, säger Erika Mattsson. Samtidigt som jag känner ett stort ansvar att fortsätta det fina arbetet med att utveckla Sparbanken Nords samhällsengagemang.

– Idén med Framtidsbanken är helt enkelt att Sparbanken Nord är med och tar ansvar för den här platsen som vi lever och verkar på, fortsätter Erika. Pengarna ska användas till insatser för unga, till idrott, kultur, näringsliv, forskning och utbildning.

Sparbanken Nords syfte att vara regionens bank, och hela sparbanksidén stämmer väl överens med Erikas egen känsla för platsen och för regionen.

– Som ny inom bankvärlden tycker jag att sparbanksidén är väldigt tilltalande, säger Erika. Att en sparbank har en lokal närvaro, genom sina kontor och hela sin affärsidé, där pengarna göra nytta i vår hemregion.

Att arbeta med samhällsutveckling på olika plan är också bekant för Erika sedan tidigare. Förstås som VD för den regionala besöksnäringsföreträdaren Swedish Lapland Visitors Board, en näring som också på många sätt bidrar till samhällets utveckling och starkt bidrar till en levande landsbygd, men också genom det tidigare arbetet med att utveckla norrskensturismen i Abisko. Erika som själv bor på landsbygden i Piteå med sin familj, kommer från en familj av entreprenörer och har en examen från Handelshögskolan i Stockholm.

– Jag vill att banken ska vara en självklar part för att bidra till samhällets utveckling, och ser fram emot möjligheten att vara med och utveckla Framtidsbanken, för att än bättre stärka Sparbanken Nord som hela regionens bank, avslutar Erika och betonar – Det är våra kunder som möjliggör för oss att vara en betydande del i regionens framtid.